Wital_produkt PL

Prestige Standard

*UW=0,95 W/m² K 

  • 6 komorowy system profili oraz możliwość zastosowania pakietów trzyszybowych pozwala na uzyskanie doskonałych parametrów termicznych i akustycznych.

  • Profile na bazie ekologicznych stabilizatorów wapniowo-cynkowych.

  • Zaokrąglone kształty oraz możliwość aranżacji ze skrzydłami prostymi lub półzlicowanymi nadają oknom charakterystyczną i nowoczesną stylizację a szeroka komora zbrojeniowa wysoką stabilność.

  • Ośmiomilimetrowe zachodzenie ościeżnicy na skrzydło zapewnia prawidłowe uszczelnienie. 13 mm odległości osi wrębu okuciowego zapewnia optymalne zabezpieczenie przed włamaniem.

  • Szeroka paleta profili okleinowanych zapewnia możliwość kreacji okien pasujących do różnych stylizacji.

  • Uw wynosi 0,95 W/m² K

  • Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego* dla szyby Ug=0,7W/m² K

*Wymiar okna referencyjnego 1230mm. x 1480mmon