Wital_produkt PL

Prestige Therm Light

*UW=0,72 W/m² K 

  • Sześciokomorowa konstrukcja profili o głębokości zabudowy 80 mm.

  • Duża ilość światła słonecznego przenikająca do wewnątrz poprzez niskie złożenie profili rama/skrzydło.

  • Dodatkowe uszczelnienie środkowe poprawiające parametry akustyczne i termiczne okna.

  • Dodatkowe uszczelka w komorze szklenia poprawiająca współczynnik przenikania ciepła dla okna.

  • Możliwość szklenia pakietami szybowymi do 48 mm.

  • Duże komory umożliwiające prawidłową wentylację profili oraz łatwe odprowadzenie wody opadowej.

  • Współczynnik Uf dla złożenia profili rama / skrzydło wynosi 1,0 W/m2*K.

  • Dostępny w 4 kolorach rdzeni (białym, brązowym, karmelowym, antracytowym) na 38 rodzajach oklein.

  • Uw wynosi 0,72 W/m² K*

Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego* dla szyby Ug=0,5 W/m² K *Wymiar okna referencyjnego 1230mm. x 1480mm.

Niestesndardowe: